Eesti keel English

Tegevusvaldkonnad

Tugiliidu tegevuse prioriteediks on töö lastega. Eriti oluliseks peetakse varast sekkumist
lapse arengusse ja koostööd peredega. Tugiliidu eesmärgiks on julgustada ja toetada peresid
oma lapse õiguste kaitsmisel nõustamisele, haridusele ja ühiskonnaelus osalemisele.
Ühiskonna praegusel arenguastmel on oluliselt tähtis pimekurtusega kokkupuutuvate inimeste
(pereliikmed, õpetajad, sotsiaaltöötajad, abistajad, ametnikud jne.) koolitamine.
Selleks, et parandada oma liikmete elukvaliteeti, luua võrdsed võimalused hariduse saamisel ja
osalemisel ühiskonnaelus, korraldab Tugiliit: