Eesti keel English

Hinnakiri

TEENUSE
NIMETUS

Tunni  (60 min) hind teenuse pakkuja juures (individuaalne teenus). Tallinna piires.

Tunni hind teenusepakkuja juures (grupis 2-3 inim.). Tallinna piires.

Tunni hind kliendi töö- või õppekeskkonnas. Väljaspool Tallinna lisandub hinnale sõidukulu. 

Teenuste hinnad sisaldavad

Nägemispuudega isikute orienteerumis- ja  liikumisõpetus.

 

40,00

 

-

45,00

Pakutav otsekontakti tunnihind  sisaldab vajalikku eel- ja järeltööd ning töö- ja abivahendid.

Punktkirja õpetus algatajatele ja edasijõudnutele.

40,00

25,00

45,00

Pakutav otsekontakti tunnihind  sisaldab vajalikku eel- ja järeltööd ning töö- ja abivahendid.

Arvuti kasutamisõpetus: klaviatuuri kasutamine, arvuti tavakasutaja

oskused.

40,00

25,00

45,00

Pakutav otsekontakti tunnihind  sisaldab vajalikku eel- ja järeltööd ning töö- ja abivahendid.

Arvuti lisaseadmete valimine ja kasutusõpetus (suurendusprogrammid, JAWS ja teised).

 45,00

 -

 

45,00

Pakutav otsekontakti tunnihind  sisaldab vajalikku eel- ja järeltööd ning töö- ja abivahendid.

Abivahendite valimine ja kasutusõpetus, töökoha kohandamise nõustamine lähtudes puudespetsiifikast.

 40,00

 -

 

45,00

Pakutav otsekontakti tunnihind  sisaldab vajalikku eel- ja järeltööd ning töö- ja abivahendid.

 ADL Igapäeva toimetulekuõpetus: enesehooldus, ruumide korrashoid, toidu valmistamine jne.

40,00

25,00

 

45,00

Pakutav otsekontakti tunnihind  sisaldab vajalikku eel- ja järeltööd ning töö- ja abivahendid.

Nägemisvõime testimine; optiliste abivahendite soovitamine ning kasutusõpetus tööülesannete sooritamisel, liikumisel jne

  50,00

-

  50,00

Pakutav otsekontakti tunnihind  sisaldab vajalikku eel- ja järeltööd ning töö- ja abivahendid.

Kohandatud õppematerjalide valmistamine, toetades kõrg-, gümnaasiumi- või kutsehariduse omandamist.

Kokkuleppel tellijaga

 

 

Punktkirjas ja muu õppematerja.

 

Isikute või asutuste konsultatsioonid

 Tunni  (60 min) hind

Individuaalne

Grupinõustamine/grupitöö (2 inimest)

Eripedagoogi teenus

40,00

40,00

20,00

Füsioterapeudi teenus

40,00

40,00

25,00

Sotsiaaltöötaja teenus

30,00

30,00

20,00

Tegevusterapeudi teenus

40,00

40,00

25,00

Psühholoogi teenus

45,00

45,00

27,00

Kogemusnõustaja teenus

30,00

30,00

20,00

Loovterapeudi teenus

40,00

40,00

25,00

Logopeedi teenus

40,00

40,00

25,00

Arsti teenus

50,00

50,00

 

Õe teenus

30,00

30,00

20,00