Eesti keel English

Üritused / Teated

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga on 2024.a. sõlmitud leping teenusele:
 „Psühhosotsiaalne nõustamisteenus pimekurtidele, nägemis ja nägemis-liitpuudega lastele ning täiskasvanutele“. Teenusel saavad osaleda Tallinna elanike registrisse kuuluvad lapsed ja täiskasvanud.
Teenusele saab registreerida: 
info@pimekurdid.ee
tel. 5279131; 5017049

 


 

Eesti Puuetega Inimeste Fondi rahastamisel viiakse 2023. aastal läbi projekt „Puudespetsiifiline kommunikatsioon“.
 Teavet projekti kohta saab e-maili teel:  info@pimekurdid.ee

 


 

Eesti Pimekurtide Tugiliit tähistab Euroopa pimekurtide päeva 20.okt. 2023 Tartus.
-  külastatakse ERMI näitust, mis on ligipääsetav nägemispuudega inimestele
-  toimub seminar „Mis on pimekurtus. Kohtumine pimekurtidega“.
Üritusel saavad osaleda pimekurtide Tugiliidu liikmed koos saatjatega.
Registreerimine e-maili teel: info@pimekurdid.ee

 


 

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga on 2023.a. sõlmitud leping teenusele:
 „Psühhosotsiaalne nõustamisteenus pimekurtidele, nägemis ja nägemis-liitpuudega lastele ning täiskasvanutele“. Teenusel saavad osaleda Tallinna elanike registrisse kuuluvad lapsed ja täiskasvanud.
Teenusele saab registreerida: 
info@pimekurdid.ee
tel. 5279131; 5017049

Eesti Puuetega Inimeste Fondiga on sõlmitud leping:
Eesti Pimekurtide Tugiliit huvikaitse tegevused aastal 2023

USA Eesti Abistamise Komitee rahastamisel toetame nägemispuudega lapse ja nende peresid ning juhendame töötajaid nägemis- ja nägemisliitpuudega laste õpetamisel.

 


 

Haapsalus tähistatakse Euroopa pimekurtide päeva.

22. oktoobril 2003 loodi Euroopa Pimekurtide Liit. Igal aastal tähistavad Euroopa pimekurdid seda päeva mitmesuguste ettevõtmistega, et pöörata ühiskonna tähelepanu sellele ainulaadsele puudeliigile.

21. oktoobril tähistab Eesti Pimekurtide Tugiliit Euroopa pimekurtide päeva Haapsalu Sotsiaalmajas, Kastani 7 Apelsinitoas algusega kell 14.00.

Teabepäeva teema „Mis on pimekurtus? Kohtumine pimekurtidega“.  

Teabepäeval antakse ülevaade pimekurtusest ning pimekurdid jagavad oma kogemusi elus toimetulekul.

Teabepäev on tasuta.

Kõik huvilised on oodatud!

 

Lühitutvustus:
Eesti Pimekurtide Tugiliit on pimekurte inimesi, pimekurtide laste vanemaid ja pimekurtide inimeste hooldajaid, eestkostjaid ning toetajaid ühendav mittetulundusühing. Tema eesmärk on kaitsta ühistegevuse läbi pimekurtide huve ja õigusi, tagada pimekurtidele võrdsed võimalused teiste kodanikega, olla koostööorgan riigi ja omavalitsusasutustega, rääkida kaasa sotsiaalpoliitikas pimekurtide ravi, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja suhtlemisvõimaluste väljatöötamisel ja rakendamisel.

Erilist tähelepanu  pöörab Pimekurtide Tugiliit varajasele sekkumisele, et ära hoida lapse isiksusemuutusi ja anda võimalus võimetekohaseks arenguks ja hariduse omandamiseks.  Praeguses olukorras, kus koolid on võtnud enda kanda rehabilitatsiooniteenuse osutamise, tuleks väga tõsiselt pöörata tähelepanu pimekurtide laste õpetamise ja rehabilitatsiooni koordineerimisele. Koostöö kaudu on võimalik leida igale lapsele just temale kõige sobivam õppeasutus.
Täiskasvanud pimekurtidele ja nende pereliikmetele ollakse toeks kohanemisel igapäevaelus toime tulemisel ja kommunikatsiooni arendamisel.

Lisainfo:
Raissa Keskküla, Eesti Pimekurtide Tugiliidu tegevjuht
Telefon 52 79 131
e-post: info@pimekurdid.ee

 


 

Eesti Puuetega Inimeste Fondiga on sõlmitud leping:

Eesti Pimekurtide Tugiliit huvikaitse tegevused aastal 2022

 


 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga on 2022 sõlmitud leping teenusele:
 „Psühhosotsiaalne nõustamisteenus pimekurtidele, nägemis ja nägemis-liitpuudega lastele ja täiskasvanutele“. Teenusel saavad osaleda Tallinna elanike registrisse kuuluvad lapsed ja täiskasvanud.

Teenusele saab registreeridainfo@pimekurdid.ee  tel. 5279131; 5017049

 


 

USA Eesti Abistamise Komitee rahastab 2022 järgmisi tegevusi:
1. Töötajate individuaalne juhendamine tööks nägemispuudega ja pimekurtide lastega
2. Töötajate täiendkoolitused tööks nägemispuudega ja pimekurtide lastega
3. Nägemispuudega ja pimekurtide laste vabaaja sisustamise tegevused

 


 

Eesti Pimekurtide Tugiliit
PRESSITEADE
17. oktoober 2019
Pärnus märgitakse Euroopa pimekurtide päeva
 
22. oktoobril 2003 loodi Euroopa Pimekurtide Liit. Igal aastal tähistavad Euroopa pimekurdid seda päeva mitmesuguste ettevõtmistega, et pöörata ühiskonna tähelepanu sellele ainulaadsele puudeliigile.
Eestis tähistatakse Euroopa pimekurtide päeva tänavu esmakordselt. Sel puhul korraldab Eesti Pimekurtide Tugiliit 22. oktoobril Pärnu Sotsiaalkeskuses (Metsa 10) kell 13.00 algava teabepäeva  „Mis on pimekurtus? Kohtumine pimekurtidega“. Seejärel siirdutakse Maarja-Magdaleena Gildi käsitöötuppa, kus pimekurdid valmistavad mälestuseks talgikivist meene.
Eesti Pimekurtide Tugiliit on pimekurte inimesi, pimekurtide laste vanemaid ja pimekurtide inimeste hooldajaid, eestkostjaid ning toetajaid ühendav mittetulundusühing. Tema eesmärk on kaitsta ühistegevuse läbi pimekurtide huve ja õigusi, tagada pimekurtidele võrdsed võimalused teiste kodanikega, olla koostööorgan riigi ja omavalitsusasutustega, rääkida kaasa sotsiaalpoliitikas pimekurtide ravi, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja suhtlemisvõimaluste väljatöötamisel ja rakendamisel.
Erilist tähelepanu on Pimekurtide Tugiliit pöörab varajasele sekkumisele, et ära hoida lapse isiksusemuutusi ja anda võimalus võimetekohaseks arenguks ja hariduse omandamiseks.  Praeguses olukorras, kus koolid on võtnud enda kanda rehabilitatsiooniteenuse osutamise, tuleks väga tõsiselt hakata rääkima pimekurtide laste õpetamise ja rehabiliteerimise koordineerimisest. Koostöö kaudu on võimalik leida igale lapsele just temale kõige sobivam õppeasutus.
 
Lisainfo:
Raissa Keskküla, Eesti Pimekurtide Tugiliidu tegevjuht
Telefon 527 9131
e-post info@pimekurdid.ee

 

 


 

Tänu!
11. detsembril 2013 toimunud heategevuskontserdi „Su samme kaja“ algataja ja eestvedaja oli Toompea-Kaarli koguduse nõukogu liige Tiit Zeiger. Kontserdi eesmärk oli koguda raha nägemispuudega lastele digitaalklaveri ostuks.
Selleks, et kontsert õnnestuks, panid lisaks Kaarli kiriku korralduskomiteele õla alla mitmed asutused ja muusikud. Lisaks kontserdi tuludele andsid oma rahalise toetuse Paulig Group ja paljud üksikannetajad.
Klaveri üleandmine toimus 12. jaanuaril 2014 Kaarli kirikus.
Muusika on nägemispuudega lastele ainulaadne võimalus avardada oma tundemaailma, nautida muusikamaailma ilu ja leida ühiseid kokkupuutevõimalusi meid kõiki ümbritseva maailmaga.
Teie südamest tulnud abi jääb püsima muusikahelidesse ja klaverikasutajate südametesse.
Eesti Pimekurtide Tugiliidu südamlik tänu

 

Tänutundes ootame toetusi : Toompea Kaarli kogudus a/a 221057033689 selgitus „klaver“

Kontserti toetab Eesti Autorite Ühing

 

Südamlik tänu toetajatele:

Paulig Group - 1000€

 


 

Helkur
“Teeme koos imesid”

hind 1.60


Etenduse “Imetegija” lavastaja Kalju Komissarov andis lastele enne esietendust üle helkurid.

 

1 euro iga helkuri ostust toetab pimedate laste loomingulist tegevust
                                               
Helkurit saab osta Pärnu Endla teatri kassast ning enne etendusi kavaletist.
Kauplusest Galerii-G, Vabaduse Väljak 6  Tallinn
Suuremate koguste (20 tk ja rohkem) tellimiseks palume kirjutada:
ilona@endla.ee või info@pimekurdid.ee.  

Helkuri sünd
Tänaseks on paljud inimesed käinud vaatamas Pärnu teatri etendust “Imetegija”, mis räägib pimekurdist tüdrukust Helenist ja tema õpetajast Anniest.

Kui lavastaja Kalju Komissarov oli alustamas “Imetegija” lavastust, tegi ta Endla teatrile ettepaneku toetada nägemispuudega lapsi. Teater oli sellega igati nõus ja nii töötas teatrirahvas  välja helkuri kampaania “Teeme koos imesid”. Helkuri hind on 1.60, iga helkuri müügist laekub 1 euro nägemispuudega laste loomingulise tegevuse toetamiseks.

Toetuse kasutamisest
Käesolevaks ajaks on Pimekurtide Tugiliidule üle kantud 1000 eurot.
Alustatud on punktkirjas noodiõpetuse käivitamisega Eestis. Soome spetsialisti abiga on välja töötatud vajalikud materjalid. Esimene punktkirja noodiõpetus koolitus toimub Tallinnas, VHK Muusikakooli õpetajatele.Tartu Muusikakooli õpetajate koolitus toimub märtsis.

Täname kõiki toetajaid!
Eesti Pimekurtide Tugiliit


Konkurss

 

Eesti Pimekurtide Tugiliit kuulutab välja konkursi pimekurtide, pimedate ja nägemis-liitpuudega laste ning täiskasvanute loomingulise-ja sporditegevuse juhendajate 2013 aasta stipendiumile.

Avaldused esitada kuni 13.veebruar 2013.

Avaldused saata: info@pimekurdid.ee või Ehte7, 10318 Tallinn


 

 

 

Olete oodatud 03.10.12 kell 17.00 skulptuurinäituse „Taevas on paberist“ avamisele.

Eesti Kujurite Ühenduse ja Eesti Pimekurtide Tugiliidu korraldatud skulptuurinäitus "Taevas on paberist"

Haapsalu Linnagaleriis 3. oktoobrist - 4. novembrini. Näitusel on nägemis- ja kuulmispuudega laste, skulptorite, tekstiilikunstnike ja

TÜ Haapsalu Kolledži disaini ja käsitöö eriala üliõpilaste tööd.

 

 

3. oktoobrist – 4. novembrini toimub Haapsalu Linnagaleriis Eesti Kujurite Ühenduse ja Pimekurtide Tugiliidu koostöös teostuv skulptuurinäitus „Taevas on paberist“. Näitusega jätkub kaks aastat tagasi alguse saanud kunstiprojekt, milles osalevad nägemis- ja kuulmispuudega lapsed ning kunstnikud. Ühisteks ettevõtmisteks on Heleni kooli õpilastele kunstialase koolituse korraldamine erinevates kunstivaldkondades ja ühiste näituste läbiviimine. Kujurite Ühenduse koostööpartneriteks selles projektis on Aili Vahtrapuu ja Mari-Liis Tammi.

Näitusel „Taevas on paberist“ eksponeeritakse nägemis-kuulmispuudega laste töid, millest osa valmisid suvel Anne Rudanovski juhendamisel Tartus Paberimuuseumis. Kunstnikud esitlevad töid, mis on mõeldud publikule, kes nende töid ehk ei näe ja võibolla ka ei kuule ning mille kogemiseks tuleb vaatajal kasutusele võtta teised meeled. Samuti osalevad sel näitusel TÜ Haapsalu kolledži käsitöö ja disaini eriala üliõpilased.

Näituse eesmärk on luua ühine territoorium, milles kohtuvad erivajadusega loojad ja professionaalsed kunstnikud ja üliõpilased, et ühistegevuse kaudu teadvustada endale ja publikule, et hoolimata välistest erinevustest eksisteerivad subjektide vahel sügavad seosed maailma, inimeste ja protsesside tajumisel.

Näituse kujundab Ekke Väli.

 

Toetavad:

Eesti Kultuurkapital

Eesti Rahvuskultuuri Fond
Hasartmängumaksu Nõukogu
Deneesti OÜ