Eesti keel English

Tegevuse algus

 
Eesti Pimekurtide Tugiliit on pimekurte inimesi , pimekurtide laste vanemaid, täiskasvanud
pimekurtide hooldajaid, eestkostjaid ning toetajaid vabal algatusel ning võrdsetel alustel ühendav mittetulunduslik ühendus.

Eesti Pimekurtide Tugiliit alustas tegevust 1994. aastal pimekurtide laste vanemate algatusel.
Tekkis vajadus luua oma organisatsioon, sest pimekurtide laste vanematel puudusid lapsega
suhtlemiseks, kasvatamiseks ja õpetamiseks vajalikud oskused ning abi ei saadud üheltki
riigiasutuselt. Tol ajal polnud Eestis ei pimekurtuse alast teavet ega oskusi tööks pimekurtide
inimestega.

 

Eesti Pimekurtide Tugiliitu luues seadsid lastevanemad eesmärgiks:

 

Lastevanemaid toetasid nägemis- ja kuulmispuudega inimestega töötavad spetsialistid,
puuetega inimeste organisatsioonid ja eraisikud. Praegu on tugivõrgustikuga hõlmatud
nii lapsed kui täiskasvanud.