Eesti keel English

Pimekurtuse definitsioonPimekurdiks nimetatakse raske nägemis- ja kuulmispuudega inimesi. Kombineeritud nägemis- ja kuulmispuue ei võimalda pimekurtidel inimestel automaatselt kasutada ainult nägemispuudega või kuulmispuudega inimestele mõeldud teenuseid. Pimekurtust tuleb vaadelda kui omaette puuet, mis vajab spetsiaalseid meetodeid kommunikatsiooniks ja toimetulekuks. Pimekurtus annab järgnevaid kombinatsioone: (1) Pime/kurt; (2) Pime/vaegkuulja; (3) Vaegnägija/kurt ja (4) Vaegnägija/vaegkuulja

Pimekurtide erinevad rühmad
Sõltuvalt pimekurtuse tekkepõhjustest ning -ajast jaotatakse pimekurdid  nelja rühma, kusjuures igale rühmale iseloomulikud eripärasused eeldavad erinevaid õpetamis- ja rehabilitatsioonivõtteid, eelkõige kommunikatsioonivahendi valimisel ja õpetamisel.

1. Sünnipärane pimekurt: Sünnipäraste pimekurtide hulka arvatakse ka kõne kujunemise perioodil kuulmise ja nägemise kaotanud inimesed. Pimekurdina sündinud või varases lapseeas pimekurdiks jäänud inimese olukord on  raskem   ka seetõttu, et pimekurtusega kaasnevad teatud muutused isiksuses ja käitumises, mis raskendavad tunduvalt inimese võimalusi kasutada maksimaalselt ära kuulmis- ja nägemisjääki.

2. Sünnipärased kurdid või vaegkuuljad, hiljem lisanduv nägemispuue või pimesus Sellesse rühma kuuluvad kaasasündinud kuulmispuudega ja hilisema elu jooksul välja kujuneva nägemislangusega inimesed (USHER sündroom). Umbes kuus protsenti kaasasündinud kurtusega lastest kaotab järk-järgult nägemise pigmentretiniidi tõttu. Selle rühma lapsed on sünnilt kurdid, nende esimeseks keeleks on viipekeel ja nad kasutavad viipekeele vastuvõtmiseks nägemist. Nägemise kaotus toob kaasa vajaduse kujundada ümber nende suhtlussüsteem.

3. Sünnipärased pimedad või vaegnägijad, hiljem lisanduv kuulmispuue või kurtus See rühm hõlmad pimedate või vaegnägijatena sündinud inimesi, kellel elu jooksul tekib kuulmise langus või täielik kadu.

4. Elu jooksul tekkinud pimekurtus: Selle rühma moodustavad inimesed, kes sünnivad normaalse kuulmise ja nägemisega, kuid kaotavad need elu jooksul eri põhjustel

Omaette rühma moodustavad liitpuudega pimedad/vaegnägijad lapsed: Siia rühma võib liigitada need liitpuudega pimedad või vaegnägijad lapsed, kellega tuleb suhtlemisel kasutada pimekurtide suhtlemismeetodeid. Selle rühma lastel on kuulmine normis või kahjustatud väheses ulatuses, kuid erinevatel põhjustel puudub neil kas kõnest arusaamine või kõne produtseerimisvõime.


Koostanud:
Olga Ilgina ja Anne-Kersti Nurk