Eesti keel English

Väike Helen jõudis koju


Helen Kelleri 130 sünniaastapäevale pühendatud aasta lõpuüritus „Helen ja Heleni Kool“ toimus 21.oktoobril. Üritusele olid kutsutud annetajad, koostööpartnerid, nägemia-kuulmispuudega lapsed ning kooli töötajad. Pimekurtide Tugiliit andis edasi omapoolsed tänusõnad ja laste tänu jõudis kohalolijateni kaunite laulude kaudu.

Et Heleni Kooli lastele jääks mälestus Helen Kelleri aastast, otsustas
Pimekurtide Tugiliit kinkida koolile skulptuuri Väike Helen. Skulptuuri ostuks alustati annetuste kogumist kodulehel oleva teatise abil. Annetuste kogumine jätkub, kuna ostuks vajalik summa ei ole veel koos.

Teie kaasabil ostetud skulptuuri kaudu saavad lapsed võimaluse seostada oma,
Tallinna Heleni Kooli nime konkreetse taiese abil. Lastel on igal koolipäeval võimalus tervitada Väikest Helenit. See annab hea emotsionaalse laengu laste tundemaailma ja aitab meeles hoida teavet Helen Kellerist ja tema elutööst.

Raissa Keskküla
Eesti Pimekurtide Tugiliit