Eesti keel English

Pimekurtide arendamise võimalustest tänases Eestis

Olga Ilgina, tüflopedagoog

Raissa Keskküla, tegevjuht

Eesti Pimekurtide Tugiliit


Ühinemine, tegevuse algus

Eesti Pimekurtide Tugiliit loodi 1994. aastal pimekurtide laste vanemate algatusel. Kuna Eestis puudus teave pimekurtusest, siis seadis Tugiliit esmaseks ülesandeks teabe hankimise selle spetsiifilise puudeliigi kohta. Tugiliidu töötajad Olga Ilgina ja Anne-Kersti Nurk töötasid välja pimekurtuse definitsiooni kasutades erinevate riikide pimekurtuse definitsioone.


Tugiliidu tegevuse eesmärgid ja koolitus

Üheks olulisemaks eesmärgiks Tugiliidu tegevuses oli pimekurtide laste olukorra väljaselgitamine. Ilmnes, et lapsed on üle Eesti erinevates sotsiaal- ja haridusasutustes, kus kahjuks puudus töötajatel oskus tööks nende lastega. Seega ei saanud lapsed võimetekohast haridust. Olukorra muutmiseks alustas Tugiliit koolituste läbiviimist nendele inimestele, kes töötasid pimekurtide lastega. Täiendkoolitusvõimalusi pakuti erinevate haridus- ja sotsiaalasutuste töötajatele, kusjuures olid algusaastatel koolitajateks põhiliselt välisspetsialistid. Koolituste eesmärgiks oli tagada võimalik lai õpetajate ring, kes saaksid osutada abi Eesti erinevates kohtades elavatele ja õppivatele pimekurtidele. Käesoleval ajal on Tugiliidu tegevusega haaratud 18 spetsialisti töös laste ja täiskasvanud pimekurtidega, kes on saanud koolitus nii kodu- kui ka välisriikides (Soomes, Rootsis, Taanis, Poolas).


Koostöö

Et anda lastele võimalikult palju abi ja pakkumaks professionaalset koolitust töötajatele, on Tugiliit tihedas koostöös nende õppeasutustega, kus lapsed õpivad. Aastaid on erilise tähelepanu all olnud Porkuni Kooli õpetajate juhendamine ja koolitamine. Koolituste läbiviimisel kasutatakse lisaks Eesti spetsialistidele ka välisspetsialiste Soomest, Ameerikast ja mujalt.

Kuuendat aastast saab Tugiliit toetust ja professionaalset abi USA HILTON/PERKINS programmi raames, kus põhirõhk on asetatud töötajate koolitusele ja koolitusmaterjalide tõlkimisele ning väljaandmisele. Lisaks sellele pööratakse olulist tähelepanu lastevanemate juhendamisele ja koolitamisele.

Viimasel ajal on Tallinna Linna Haridusamet koostöös Tugiliiduga otsinud erinevaid lahendusi nägemispuudega laste õppimisvõimaluste parandamiseks. 2003. aasta sügisel alustas tööd nõustamisrühm Tallinna Linnupesa Lasteaias, kus antakse professionaalset abi Tallinna tavakoolides õppivatele pimedatele lastele ning toetatakse igati pimekurtide ja liitpuudega pimedate laste arengut. Vanalinna Hariduskolleegiumis ja Juhkentali Gümnaasiumis õppivad pimedad lapsed saavad spetsiifilist õpetust selles nõustamisrühmas.

Lähtudes põhikirjalistest eesmärkides on tugiliit arendanud rehabilitatsioonialast tegevust ning alates 2003.aasta jaanuarist on Sotsiaalministri käskkirjaga antud Tugiliidule rehabilitatsiooniasutuse tegevusluba, mis seab Tugiliidule uued nõuded ja kohustused.

Pimekurtide Tugiliidu tugivõrgustikus on käesoleval ajal 21 täiskasvanut pimekurti ja üle viiekümne pimekurdi ja liitpuudega pimeda lapse, kelle õpetamisel kasutatakse totaalset kommunikatsiooni. Kuna töös pimekurtidega on haaratud ka pereliikmed ja partnerid ( õpetajad, isiklikud abistajad, sekkujad jne.), siis on spetsialistide poolt tehtav töö väga lai ja nõuab suurt pühendumist.

Tulevikuplaanide olulisemaks suunaks on endiselt spetsialistide professionaalsuse tõstmine ja töö peredega. Pere toetus ja heade spetsialistide pühendumus on pimekurtide ja liitpuudega pimedate laste arengu võti.
Tugiliidu loomisest alates on olnud esinaiseks pimekurdi lapse ema Margarita Rägapart, professionaalse tegevuse juhendajaks tüflopedagoog Olga Ilgina. Tugiliidu tegevjuhiks 2000. aastast alates on Raissa Keskküla.