Eesti keel English

Metsalised

Metsalised. Kes nad on, miks nad  on ja kuidas nad ikka on?

Kirjutanud: Jakob Rosin 

  Skaudiüksusi on igasuguseid ja igaüks on eriline. Teist sellist Eestist ei leia – Metsaliste üksuse liikmeskond koosneb peaaegu täielikult pimedatest või vaegnägijatest. Ehk nii mõnigi teist on näinud mõnel skaudiüritusel  väikest salka inimesi, kes kõnnivad ringi, igal ühel valge kepp pihus, vahest mõnele nendega (kogemata siiski) kellelegi vastu jalgu virutades.

                        Eks ta nii ole, et pimedad vajavad vahest kerget kõrvalekallet tavatingimustest – kuna me saame väga suure osa ümbritsevast maailmast kuulmise kaudu, on oluline, et ümbritsevas keskkonnas oleks vähe segavaid faktoreid (nt inimesed, kes karjuvad ja tekitavad muud mürasaastet). Samuti, on pimedatel selline tore soov et nende magamisruumis oleks võimalikult vähe kõrvalisi inimesi. Katsu sa oma magamiskotti üles leida, pealegi siis, kui ta on täiesti vait ja täpselt samasugune nagu kümne teise inimese omad.

See, et meie palume vahest midagi teisiti, ei tähenda aga seda, et me mõndade teiste asjadega hakkama ei saaks. Meie üksuses käivate inimeste hobidering on väga kirev – Kes mängib klaverit, kes ujub, kes huvitub tehnikast,  jne. See kõik tähendab et tuleme enamike tegevustega toime, välja arvatud „mine nüüd jookse kiiresti läbi selle metsa ja võta see paber sealt“ stiilis tegevused. Üksi sellega toime ei tuleks, saatjatega aga küll, mis pärast metsalisi ongi tavaliselt 2 korda rohkem – Üks pime vajab kõrvale ka silmi, ja kuna töötavaid silmi veel eraldi kusagilt ei saa tuleb nägija  ise kaasa võtta.

Kõigest hoolimata on metsalised käinud nii mitmeski laagris kui ka  võtnud ise ette palju  põnevat.

  Näiteks hiljuti külastasime tallinna vanalinna katakombe, kusjuures kaaslaseks oli meil soomest tulnud pimedate skaudiüksus. Samuti oleme käinud mitu korda mägironimas, (kuigi mitte mägedes vaid spetsiaalsel seinal) ja külastanud mitmeid muuseume.

  Kes soovib metsalistest rohkem kuulda, võib külastada või jälgida meid twitteris, aadressil

Twitter.com/metsalised