Eesti keel English

Meie ühine ja erinev maailm

Kallis lugeja:
lapsevanem, õpetaja, lapsehoidja, tähtis ametnik ja lihtsalt huviline!

Enne, kui Sa pealiskaudse sirvimise järel paned selle raamatu käest
järeldusega „see mind ei puuduta“, mõtle kui palju erinevaid inimesi elab meie ümber oma mõtete, arusaamade ja muredaga.
Meil kõigil on erinevad elud ja kogemused, ettekujutused heast ja halvast, kuid maailm on ühine.

Suhtlemisel me õpime teine - teist tundma, vahetame oma mõtteid, emotsioone ja kogemusi ning meie erinevus rikastab meid.

Meie, nägijate ja kuuljate maailm laieneb nii kaugele, kui meie nägemine ja kuulmine seda võimaldavad.
Pimekurdi inimese maailmatunnetus on ainulaadne. Ta peab mõistma maailma, kasutades seda vähest informatsiooni, mida tal õnnestub saada ümbritsevast elust. Tema maailmakontseptsioon oleneb sellest, mille ja kellega on tal olnud võimalus füüsiliselt kokku puutuda.

Võib-olla annab see raamat Sulle teavet ja aitab mõista, kuidas saab tunnetada maailma kui ei näe ja ei kuule.

Head lugemist soovides,
Olga Ilgina