Eesti keel English

Tegevuse algus

 
Eesti Pimekurtide Tugiliit on pimekurte inimesi , pimekurtide laste vanemaid, täiskasvanud
pimekurtide hooldajaid, eestkostjaid ning toetajaid vabal algatusel ning võrdsetel alustel ühendav mittetulunduslik ühendus.

Eesti Pimekurtide Tugiliit alustas tegevust 1994. aastal pimekurtide laste vanemate algatusel.
Tekkis vajadus luua oma organisatsioon, sest pimekurtide laste vanematel puudusid lapsega
suhtlemiseks, kasvatamiseks ja õpetamiseks vajalikud oskused ning abi ei saadud üheltki
riigiasutuselt. Tol ajal polnud Eestis ei pimekurtuse alast teavet ega oskusi tööks pimekurtide
inimestega.

 

Eesti Pimekurtide Tugiliitu luues seadsid lastevanemad eesmärgiks:

  • pimekurtide inimeste seaduslike õiguste ja huvide kaitsmine
  • laste ja täiskasvanute pedagoogiline ja sotsiaalne rehabilitatsioon ning elukvaliteedi parandamine
  • pimekurtidega töötavate pedagoogide ja partnerite koolitus
  • vajaliku pimekurtusalase informatsiooni kogumine
  • koostöö korraldamine juriidiliste üksuste ja üksikisikutega pimekurtusega seotud valdkonnas.

 

Lastevanemaid toetasid nägemis- ja kuulmispuudega inimestega töötavad spetsialistid,
puuetega inimeste organisatsioonid ja eraisikud. Praegu on tugivõrgustikuga hõlmatud
nii lapsed kui täiskasvanud.